• Jurriëns Noord
  • Osloweg 125
  • Postbus 5274

Projecten

Cultuur historische Centrum De Tiid Bolsward

Artist Impressie De Tiid - 1.jpg

Jongemastraat 2


Ondertekening

Woensdag 22 mei werd de opdracht voor de restauratie, verbouw en nieuwbouw bezegeld met het tekenen van de aannemersovereenkomst door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en algemeen directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep.

Geschiedenis zichtbaar en voelbaar

“Met de realisatie van cultuur historisch centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt”, zegt burgemeester De Vries. “Samen met de bibliotheek, de nieuwe museale tentoonstellingen, het gemeentelijk archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente wordt dit een prachtige plek.” 

 

Met de realisatie van cultuur historisch centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt, aldus burgemeester Janne Wietske de Vries. 

Ontmoetingsplek

Het voormalige stadhuis (van ruim 2400 vierkante meter) en de nieuwe ruimtes (van vergelijkbare grootte) worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal moet ook in de avonduren een ontmoetingsplek worden, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

Kolfje naar de hand

De omvangrijke klus is een kolfje naar de hand van Jurriëns Noord, al meer dan veertig jaar toonaangevend in Noord-Nederland op het gebied van restauratie. “We zijn gespecialiseerd in het werken op binnenstedelijke en lastig te bereiken locaties”, zegt vestigingsdirecteur Douwe Offringa van Jurriëns Noord. Zo restaureerde het bedrijf Hotel Post Plaza aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden en is het nu in het centrum van de Friese hoofdstad bezig met de herbestemming van een voormalige school tot hotel bij het Stadhouderlijk Hof.

Het ontwerp van de nieuwbouw verwijst naar de historische omgeving waarin het stadhuis al ruim 400 jaar staat

Kwaliteitsbehoud

Samen met Adema Architecten uit Dokkum is nagedacht over het kwaliteitsbehoud van de monumentale uitstraling van het stadhuis. Het ontwerp van de nieuwbouw verwijst naar de historische omgeving waarin het stadhuis al ruim 400 jaar staat. “Zo krijgen de nieuwe gebouwen trapgevels en worden de gemetselde gevels zorgvuldig gedetailleerd uitgevoerd”, vertelt Offringa. “Ook zal ‘De Tiid’ door Pranger Rosier Installaties worden voorzien van een warmtepomp en wordt het dak van de nieuwbouw gebruikt voor het plaatsen van 66 zonnepanelen.”

Trillingvrij heien

Al meteen na het pinksterweekeinde wordt begonnen met het eerste restauratiewerk. Na de bouwvak is de start van de nieuwbouw. Voor de fundering worden zogeheten grond-verdringende palen gebruikt. Dankzij deze trillingvrije heimethode blijft de overlast beperkt.


Opening begin 2021

Naar verwachting wordt het gehele project eind volgend jaar opgeleverd. De ingebruikname van ‘De Tiid’ zal dan begin 2021 zijn. Het leeuwendeel van de kosten – ruim 8,5 miljoen euro – komt voor rekening van de gemeente Súdwest-Fryslân. De provincie Fryslân draagt 3 miljoen euro bij. Ook vier Bolswarder stichtingen – de stichting Sint Anthony Gasthuis, de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting, de stichting Het Weeshuis en het Fonds Stichting Bolsward-Dronrijp 1993 – betalen mee (samen 1,25 miljoen euro). De Rabobank Zuidwest Friesland draagt 100.000 euro bij.

 


Naar het overzicht

Routebeschrijving
Status In uitvoering
Opleverdatum Eind 2020
Uitvoering door Jurriens Noord B.V.
Architect Adema Architecten