• Jurriëns Noord
  • Osloweg 125
  • Postbus 5274

Herbestemming

Van postkantoor tot hotel

Herbestemming van bestaande panden is een hot item. Voor de leefbaarheid van dorpen en binnensteden is een nieuwe functie van een waardevol gebouw vaak van vitaal belang. Zo blijven historische en monumentale panden voor het nageslacht bewaard en wordt leegstand voorkomen. Jurriëns Noord heeft alles in huis om de herbestemming van uw gebouw in goede banen te leiden. Onze kennis van monumenten, restauratie en de ervaring die wij hebben op het gebied van complexe binnenstedelijke verbouwklussen komen samen wanneer wij een oud gebouw een nieuwe   functie geven. Heeft u een pand en ideeën? Dan maken wij samen met u hét perfecte plan.