• Jurriëns Noord
  • Osloweg 125
  • Postbus 5274

Certificering

Om de kwaliteit van het door ons geleverde werk, uw gebouw; gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze omgeving te borgen maken wij gebruik van een aantal methodes en werkwijzes. Onze organisatie wordt jaarlijks door onafhankelijke externe adviseurs getoetst of wij voldoen aan de hoge eisen die aan ons worden gesteld.

Vakgroep Restauratie (stichting Erkende Restauratie Kwaliteit) Monumenten (ERM)) Vereniging

  • Stichting Certificering Restauratie (SCR): certificaat oktober 2016
  • Stichting Erkende Restauratie Kwaliteit: certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 2012): Certificaat (ERB-K95427/01 Midden- en grootbedrijf) juni 2017
  • Beheerssysteem voor Veiligheid, Gezondheid, en Milieu: certificaat VCA** voor hoofdaannemers
  • Kwaliteitmanagementsysteem: certificaat ISO-9001