• Jurriëns Noord
  • Osloweg 125
  • Postbus 5274

Certificering

Om de kwaliteit van het door ons geleverde werk, uw gebouw; gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze omgeving te borgen maken wij gebruik van een aantal methodes en werkwijzes. Onze organisatie wordt jaarlijks door onafhankelijke externe adviseurs getoetst of wij voldoen aan de hoge eisen die aan ons worden gesteld.

Wij beschikken over de volgende certificaten:

  • Certificaat ISO-9001:2015 d.d. 01-08-2018: met goedkeuringsnummer ISO 9001-00009314 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • Certificaat ISO-14001:2015 d.d. 31-07-2018: met goedkeuringsnummer ISO 14001-0024958 Milieumanagementsysteem
  • Certificaat VGM Checklist Aannemers (VCA**) Rev. 2008/5.1 d.d. 01-11-2018: met goedkeuringsnummer VCA**-00009315 Beheerssysteem voor Veiligheid, Gezondheid, en Milieu
  • Certificaat Stichting Certificering Restauratie, Certificaatnummer 18-16 d.d. 24-04-2018 is de bevestiging dat de organisatie voldoet  aan de criteria van de (Restauratie) Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde 
  • Bouwbedrijf Jurriëns Noord is lid van de Vakgroep Restauratie, de landelijke branchevereniging van Erkende Restauratiebouwbedrijven
  • Bouwbedrijf Jurriëns Noord lid van de Vereniging Restauratie Noord, de noordelijke branchevereniging van bedrijven die voldoen  aan de criteria van de Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde