• Jurriëns Noord
  • Osloweg 125
  • Postbus 5274

Nieuws

Eerste hijsklus Stadhuis Bolsward geslaagd

18 dagen geleden. 
Bij de werkzaamheden aan het stadhuis Bolsward is gebleken dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is dat het bovenste deel eraf moet worden gehaald. Vrijdagavond (27 september) om 18.00 uur werd de top van de toren gezekerd met een kraan. Zaterdagmiddag (28 september) werd het bovenste deel van de toren (9 meter) eraf gehaald. De direct omwonenden werden hierover op de hoogte gebracht.

Instabieler dan verwacht 

Tijdens de restauratie van het stadhuis is gebleken dat de draagconstructie van de toren slechter is dan voorzien. Dit is veroorzaakt door de bonte knaagkever. Daarom is een steiger aangebracht om de draagconstructie te ondersteunen. Tegelijkertijd hebben de specialisten van Friso Bouwgroep en Jurriëns Noord onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de toren. Deze bleek instabieler dan verwacht. Afgelopen week is samen met Gemeente Súdwest-Fryslan besloten de toren er af te halen voor restauratie.
 
Fotografie: Tonnie Siemonsma 

Expertise en goede samenwerking

“Nu we weten dat de toren instabiel is nemen we geen risico’s. De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop. Daarom halen we het bovenste deel er zo snel mogelijk vanaf”, zei Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân. “Met dank aan de expertise van en goede samenwerking met Friso Bouwgroep en Jurriëns Noord kunnen we dit op deze korte termijn doen.” 
 

Tweede en derde deel 

Het deel wat afgelopen zaterdag naar beneden getakeld is, is vervolgens horizontaal vervoerd naar de werkplaats van Jurriëns Noord in Sneek. Hier wordt verder onderzoek gedaan naar de staat van de toren. Het tweede (Carillon)  en derde deel (Spinvloer) van de toren wordt in de loop van deze week verwijderd, waarbij er rekening gehouden wordt met de activiteiten van bolletongerdei. Die kunnen doorgaan.
 
Fotografie: Tonnie Siemonsma 

Realisatie Cultuur Historisch Centrum De Tiid 

Jurriëns Noord en Aannemingsmaatschappij Friso, beide onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, hebben de opdracht gekregen voor de verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward tot cultuur historisch centrum ‘De Tiid’. Het omvangrijke project vraagt een investering van 12,9 miljoen euro. “Met de realisatie van cultuur historisch centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt”, zegt burgemeester De Vries. “Samen met de bibliotheek, de nieuwe museale tentoonstellingen, het gemeentelijk archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente wordt dit een prachtige plek.” 

Kolfje naar de hand

De omvangrijke klus is een kolfje naar de hand van Jurriëns Noord, al meer dan veertig jaar toonaangevend in Noord-Nederland op het gebied van restauratie. “We zijn gespecialiseerd in het werken op binnenstedelijke en lastig te bereiken locaties”, zegt vestigingsdirecteur Douwe Offringa van Jurriëns Noord. Zo restaureerde het bedrijf Hotel Post Plaza aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden en is het nu in het centrum van de Friese hoofdstad bezig met een opknapbeurt voor de Bonifatiustoren van de gelijknamige kerk.